Mikołów - informacje


41.003
mieszkańców Mikołowa
19.683
mężczyzn
21.320
kobiet

6.800
w wieku przedprodukcyjnym

25.100
w wieku produkcyjnym

9.103
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

205
zawarto małżeństw

408
urodzeń

470
zgonów

-62
przyrost naturalny
miasto Mikołów
dochody

272.124.576
wydatki

280.865.568
struktura wydatków Mikołowa

258.044
0,092%
Rolnictwo i łowiectwo

1.414.094
0,503%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

31.912.454
11,362%
Transport i łączność

21.459.414
7,640%
Administracja publiczna

9.532
0,003%
Turystyka

29.977.386
10,673%
Gospodarka mieszkaniowa

27.624
0,010%
Działalność usługowa

235.703
0,084%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.038.121
0,726%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.078.908
0,384%
Obsługa długu publicznego

255.333
0,091%
Różne rozliczenia

71.814.984
25,569%
Oświata i wychowanie

1.082.551
0,385%
Ochrona zdrowia

9.827.703
3,499%
Pomoc społeczna

1.093.223
0,389%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.622.369
1,290%
Edukacyjna opieka wychowawcza

29.129.864
10,371%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.188.558
1,491%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.054.266
3,224%
Kultura fizyczna i sport

59.874.432
21,318%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-29 22:18
REKLAMA
pogoda Mikołów
-2.5°C
wschód słońca: 07:22
zachód słońca: 16:32
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Mikołowie

kiedy
2023-02-05 18:00
miejsce
ARTeria, Ornontowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-13 18:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Łaziska...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-19 20:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Łaziska...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-18 18:00
miejsce
Miejski Dom Kultury w Mikołowie,...
wstęp biletowany